Správný způsob čištění a údržby se vyplatí!

1. PO POKLÁDCE NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
Čištění po ukončení stavebních prací
Vaši nově položenou podlahovou krytinu z linolea je třeba před užíváním vyčistit. Přitom se z podlahové krytiny odstraňují nečistoty z výroby a znečištění, která vznikla při vlastní pokládce. Pro tento účel použijte buď hotový čisticí přípravek RZ 182 Bauschlussreiniger nebo vysoce účinný speciální čisticí prostředek RZ 181 Elastic Wischpflege, při silném znečištění prostředek RZ 250 Lino Grundreiniger.

2. DENNÍ OŠETŘOVÁNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
Denní běžné čištění:
Vzhled a životnost vaší nové podlahy značně závisí na jejím pravidelném běžném čištění, které by se mělo - v závislosti na stupni zatížení – provádět buď denně, nebo alespoň několikrát týdně. Nejprve vysajte vysavačem nebo kartáčovým vysavačem prach a volné nečistoty. Při odstraňování pevně přilnutých nečistot musíte rozlišit, zdali se jedná o linoleum s PU/PUR povrchovou úpravou z výroby nebo o linoleum bez povrchové úpravy z výroby. V případě linolea s povrchovou úpravou z výroby použijte RZ 181 Elastic Wischpflege, v případě linolea bez povrchové úpravy použijte prostředek RZ 280 Lino Wischpflege. Spotřeba obou prostředků cca 50 ml (odpovídá obsahu dvou uzávěrů) na 8 – 10 litrů čisté vody. Pro nanášení používejte mop
z mikrovláken RZ Microfasermopp.

Odstraňování skvrn:
Při správném způsobu čištění není žádný problém odstranit stopy od podrážek, zbytky žvýkaček či barev. K odstraňování odolných nečistot a skvrn používejte speciální odstraňovač skvrn a nečistot RZ 190 Boden Fleckenlöser. Tímto prostředkem lze bezproblémově odstranit rovněž zbytky lepidel, gumové šmouhy, skvrny od fixových barev, inkoustu a laku, stopy od propisovacích tužek, mastnot apod. Odstraňovač skvrn nejprve vyzkoušejte na nenápadném místě na stálobarevnost a odolnost materiálu.


3. DODATEČNÁ OCHRANA PODLAHOVÝCH KRYTIN
První ošetření:
Má-li být vaše nová podlahová krytina optimálně chráněna hned od počátku a máme-li zaručit její dlouhou životnost, je nutno u linolea s povrchovou úpravou z výroby provést první ošetření výrobkem RZ 161/162 Elastic Siegel, u linolea bez povrchové úpravy použijte prostředek RZ 260/261 Lino Siegel. Příliš exponované a frekventované plochy je nutné opatřit vrstvou dvousložkového PU laku RZ 171 Turbo Protect Plus / RZ 170 Turbo Protect Zero. Před nanesením ochranné vrstvy kteréhokoliv z uvedených produktů: RZ 260/261 Lino Siegel, RZ 161/162 Elastic Siegel nebo RZ 170/171 Turbo Protect je nutno provést základní čištění podlahoviny pomoci prostředku RZ 250 Lino Grundreiniger.

Tento základní čisticí prostředek se zpracovává jednokotoučovým čisticím strojem a odpovídajícím čisticím padem. Následně je nutné podlahu neutralizovat čistou vodou a nechat řádně vyschnout.

4. PRAVIDELNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ
V závislosti na zatížení podlahy a frekvenci provozu a s tím spojeným stupněm znečištění je nutné v pravidelných intervalech, zpravidla jednou ročně, provádět důkladné základní čištění podlahoviny pomocí prostředku RZ 250 Lino Grundreiniger. Při základním čištění se odstraní staré vrstvy ochranných prostředků a odolná znečištění, která negativně ovlivňují vzhled podlahovin. Po provedeném základním čištění je nutno podlahovinu znovu opatřit ochrannou vrstvou, jak uvedeno v bodu 3. Tím opětovně poskytneme podlaze ochranu proti opotřebení a prodloužíme její životnost.
S případnými dalšími dotazy se obraťte na odbornou podlahářskou firmu.

5.RETUŠOVÁNÍ LEHKÝCH ŠKRÁBANCŮ
Pomocí dvousložkového prostředku RZ 173 Refresher můžete vyretušovat lehké škrábance na všech designových vinylových podlahovinách. Tento retušovací prostředek lze použít i na elastické podlahoviny opatřené lakem RZ turbo Protect nebo podlahoviny opatřené z výroby PU/PUR povrchovou vrstvou.

Linoleum

DOPORUČUJEME
/linoleum
0 Hodnoceni
254 Kč
249 Kč
Vaše sleva:
5 Kč
SLEVA
/linoleum
0 Hodnoceni
2111 Kč
2069 Kč
Vaše sleva:
42 Kč